Три докладни за отпускане на средства са включени в дневния ред на редовното заседание на ОбС, което е насрочено за 28 април от 9 часа. В едната, внесена по искане на настоятелството на читалище „Христо Ботев” – Ботевград, общинското ръководство предлага да бъдат отпуснати 1000 лева за тържествено отбелязване на два юбилея  - 40 години от създаването на женска вокална група за руски песни и 50 години диригентска дейност на нейния ръководител – г-жа Ангелина Болярска.
Във втората докладна се иска съгласието на местния парламент за отпускане на средства в размер до 1500 лева от собствени приходи на общината за участие на 25-30 походници  в 70-ия юбилеен национален туристически поход „По стъпките на Ботевата чета  - Козлодуй – Околчица”, който ще се проведе от 27 май до 2 юни. Тази година, освен местните скаути, в инициативата ще вземат участие членове на ТД „Венеца” и ученици от училищата в Ботевград.
В дневния ред на предстоящата сесия е внесено предложение за отпускане на сума до 100 000 лева за доизграждане на система за видеонаблюдение в Ботевград и средства в същия размер за закупуване на 6 нови леки автомобила на лизинг за нуждите на общинска администрация Ботевград и за новосъздадената дирекция по обществен ред и сигурност при общината. Същата докладната беше внесена за обсъждане и гласуване на предишното редовно заседание, но поради изтичане на времето, предвидено в Правилника за работа на ОбС, разглеждането й бе отложено.