Системата за видеонаблюдение в Ботевград ще бъде доизградена, камери ще бъдат монтирани и в селата. За целта от собствени приходи на общината ще бъдат отпуснати до 100 000 лева. Сума в същия размер ще бъде осигурена и за закупуване на нови автомобил за нуждите на общината и за новата дирекция по обществен ред и сигурност. Това решение взе ОбС на днешното редовно заседание. Предложението на общинското ръководство бе подкрепено от 25 съветници, а 4-ма се въздържаха.
В хода на обсъждането кметът Иван Гавалюгов обясни, че ще се вземе предвид мнението на служители на полицейското управление относно местата за монтиране на камерите.