След спечелен проект по Национална програма „Създаване на достъпна архитектурна среда и сигурност в училище“ 2017 г. в ПГТМ „Христо Ботев“ се доусъвършенства съществуващото видеонаблюдение в класните стаи и коридорите на училището. С отпуснатите финансови средства броят на наблюдаващите камери се увеличи на 64. Освен всички класни стаи и коридори, видеонаблюдението вече покрива всички входове, изходи, прилежащи дворове и спортни площадки. Изградени са още паник бутон за връзка с охранителната фирма и изнесен специализиран център за 24-часово видеонаблюдение от охранителната фирма с реакция при необходимост към РУ - Ботевград.


За бързото извършване на монтажните дейности заслуга имат петима ученици от специалност „Компютърна техника и технологии“, обучаващи се в училището, които работиха заедно с фирмата изпълнител. Така на практика те реализираха знанията и уменията, придобити в часовете по „Компютърни мрежи“ и „Периферни устройства“.


Учениците са: Янис Кръстев, Светослав Георгиев, Любомир Димитров, Кристиян Кочев, Борислав Халянов – всички от 11 „В“ клас.