За около две седмици – от 18 април, почивната база „Боженишки Урвич” е реализирала оборот, който представлява една трета от оборота за 2015 год. Това съобщи управителят на обекта Йонка Петрова. По време на редовното заседание на ОбС, което се проведе на 28 април, тя заяви, че ще направи всичко възможно почивната база да бъде посещавана от повече хора. 


След като сегашното общинско ръководство отмени наложения от предишното управление на Община Ботевград специален режим на работа на базата - само за общински мероприятия и "вътрешни" хора, тя заработи на пълни обороти. Към момента легловата база, с която разполага, е резервирана на 100% до 5 юли. От понеделник обектът ще посрещне ученици и техните преподаватели, избрали мястото за провеждане на образователната инициатива „Зелено училище”. 


Да припомним, че през миналата година базата в Боженица е реализирала приходи в размер на 11 132 лева, които се разпределят така: от кухня -  6 756 лв.; от бар – 2 084 лв.; от използване на хотелска част – 2 142 лв.; приходи от басейн – 150 лв. 


През отчетния период почивната база е разполагала с бюджет от 48 585 лв., одобрен от Общинския съвет. От финансовия отчет за 2015 год. става ясно, че обектът е надхвърлил определения бюджет с 222 лева. 


На сесията миналия четвъртък ОбС обсъди и прие отчета на ОП „Боженишки Урвич” с 21 гласа „за”, 5 „въздържал се” и 1 „против”. 


Преди гласуването общинският съветник Филип Филипов изнесе смущаващи факти за дейността на общинската почивна база. По негови думи, за цялата 2015 год. обектът е издал само 21 касови бележки за общо 10 872 лева. Филипов цитира отделни месеци, през които в базата не е регистрирано нито едно посещение. Той постави въпроса и за физическото състояние на сградата.   


„Само ако вложим сериозни средства в модернизация на базата, можем да очакваме и сериозни приходи”, допълни съветникът. Според него, трябва да бъде съставен екип от специалисти, който да направи оглед на обекта. Филипов отправи препоръка към общинското ръководство да предприеме нужните действия, колкото е възможно по-скоро.  


Веселка Златева се присъедини към мнението на колегата си. Тя предложи при актуализация на бюджета на общината през месец юни да бъдат заделени средства за спешни ремонтни дейности в почивната база. 


Според бившия кмет и настоящ общински съветник Георги Георгиев, „за десет години, на която и да е сграда, се полага ремонт”. Той възрази на Филипов, като заяви, че през миналата година почивната база била посетена от хиляди хора. Твърдение, което, както заяви съветникът Тихомир Найденов, не се потвърждава от данните, изнесени в отчета за дейността й през 2015 год. 


Кметът Иван Гавалюгов увери съветниците, че след великденските празници ще назначи комисия, която да обследва състоянието на почивната база и да излезе със становище. Според него базата би мога не само да се самоиздържа, но и да носи приходи на общината.