В Агенцията по заетостта е получено предложение от сдружение „Агривива” от Швейцария за доброволно участие на български младежи в селскостопански дейности в Конфедерация Швейцария, съобщава от Дирекция  „Бюро по труда” - Ботевград


Условия за включване в програмата:


Млади хора на възраст от  14 до 25 години;  


Езикова подготовка - добро познаване езика в областта на заетост;.


Срок на заетост - минималната продължителност е две седмици, максималната е два месеца, през лятото (юли-август); 


Работно време - максималното седмично работно време в Швейцария, съобразно с възрастта на кандидатите:


- 40 часа за 14- и 15-годишни младежи;


- 44 часа за 16- и 17-годишни младежи;


- 48 часа за 18-годишни и по възрастни младежи.


Процедура по кандидатстване по програмата изисква регистрация на електронната страница www.agriviva.ch в рубриката „Младежи”, подзаглавие „Търсене на фермата”.


Във всички райони на Швейцария има фермерски семейства, който наемат млади хора. Фермерският бизнес в Швейцария се отличава от модерно оборудвани ферми с висока автоматизация до прости дворове с малка механизация и алпийски ферми с чисто ръчна работа, често без електричество и течаща вода. Участниците се интегрират в ежедневието на фермата, подпомагат и облекчават семейството в работата и получават представа за различните области на работата на фермата. Съществен елемент за успешно включване в програмата е младежите да се интересуват от земеделие и да изпитват радост да са сред природата. 


Службите на „Агривива” сътрудничи по програмата и редовно е в контакт с фермерите. С помощта на обратна връзка с участниците се подава информация за удовлетвореност от работата.


Подробна информация може да получите от трудовите посредници в Дирекция „Бюро по труда” – Ботевград, пл. „Незнаен воин” № 7, етаж III, както и по телефон 0723/60-164.