В петък – 20 май, общинското дружество „ВиК Бебреш” ще подпише договор със специализирания компания за събиране на вземания от нередовни платци. 


ВиК дружеството е изпратило покани към потребителите със задължения над 100 лева да ги погасят доброволно. Това е първата стъпка, която дружеството е предприело за събиране на вземанията си.  По-голяма част от длъжниците – над 50 на сто, са се явили и са подписали споразумения за разсрочено плащане на натрупаните сметки за вода. Други са погасили задълженията си наведнъж. 


От известно време насам ВиК дружеството процедира по следния начин: Изпраща уведомителни писма до потребителите, натрупали по четири сметки за вода. Те решават в указания седемдневен срок дали да издължат цялата сума наведнъж или да подпишат споразумение за разсрочено плащане. Ако длъжниците откажат да се издължат по един от двата начина, ще бъдат дадени на специализираната компания, която ще събира вземанията на общинското водно дружество. Това ще става по съдебен ред. При приключване на делото на първа фаза сметка от 100 лева например ще нарасне на 650 лева /с лихвите/, а на втора – на 950 лв. /с лихвите/.