Публикуваме пълния текст на писмо, изпратено от председателя на ОбС Мартин Тинчев до редакцията на botevgrad.com като право на отговор след публикация със заглавие „Да се отпуснат персонални пенсии на двете деца на Петър Василев (Пинко), предлага Мартин Тинчев”:


ДО


РЕДАКЦИЯТА НА БОТЕВГРАД.КОМ


ПРАВО НА ОТГОВОР


Когато постъпят молби от граждани до кмета и до председателя на Общинския съвет, те трябва да бъдат разгледани и подложени на гласуване. Това изисква Законът за местното самоуправление и местната администрация. 


Точно такъв е случаят със заявленията за отпускане на пенсии на децата Васил Петров Костов и Росица Петрова  Костова, наследници на Петър Костов.


Високо уважавам свободата на изразяване. Вашата публикация „Да се отпуснат персонални пенсии на двете деца на Петър Василев (Пинко) предлага Мартин Тинчев“, обаче  повдига въпроси за морала, професионалната етика и обществените правила. 


Първо. Децата не носят отговорност, още по-малко вина за действия на родителите си. Не знам и не ме интересува кой е бащата на децата, нито неговия прякор, съобщен от вас в заглавието. Не би трябвало да интересува и вас. Другото е стигматизация и насаждане на омраза. Би трябвало да знаете това първо като хора, а още повече и като журналисти, придържащи се към етичните принципи на професията си. 


Второ. Всички граждани според Конституцията на Република България имат еднакви права. Т.е. всеки, който отговаря на условията на Кодекса за социално осигуряване и Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, e в правото си да поиска отпускането на персонална пенсия. Без изключения.  


Трето. Решението за това се взема по ред, описан в закона: председателят е длъжен да внесе предложение, кметът е длъжен да внесе предложение или да даде становище, колективният орган е длъжен да вземе решение.  Общинският съвет очаква становището на кмета г-н Гавалюгов, преди да гласува.  Ако не изпълним тези свои задължения, нарушаваме нормите и духа на закона. Липсата на решение не е решение, а нарушение. И пак повтарям – решението, каквото и да е то, няма никаква връзка с персоналните характеристики на  когото и да е. Още по-малко на деца, чиито и да са. Това решение не е императивно, а е предложение до Министерския съвет.


Четвърто. Липсата на становище от кмета г-н Гавалюгов е причина за отлагане на разглеждането на докладната записка днес. Но тя няма как да бъде „сметена  под килима“ завинаги и сме задължени да я гласуваме.  Какво ще бъде решението зависи от обективната лична оценка на всеки от общинските съветници.  Не би трябвало да зависи от внушения и лепенето на етикети и прякори в заглавията.


Пето.  Новият Общински съвет в Ботевград се закле преди малко повече от половин година да защитава интересите на всички граждани в общината.  Без значение на техния пол, занятие, произход и принадлежност. 


Ако вие имате лично нещо против  двете деца, сте свободни да изразите мнението си.  


Общинският съвет няма право да прилага двойни стандарти и да се влияе от опити за настройването на една част от обществото срещу друга. 


Използвам правото на отговор, защото доброто име на институцията Общински съвет не бива да се руши, чрез манипулации. Освен това намирам за дълбоко неморално деца да бъдат сочени назидателно и превръщани в жертви. 


Настоявам за публикуването на правото на отговор в пълен размер, без корекции и съкращения, както ви задължават вашите етични правила. В противен случай ще съм длъжен първо да дам гласност на случая в националните медии и в правозащитните организации. А след това да предприема съдебна защита на престижа на ОбС, както и мерки срещу използването на езика на омразата.


Между другото в днешния дневен ред има и докладна записка по молбата на жена в затруднено социално положение да й бъдат опростени 3739.06 лева.  Защо нейното име не привлече вашия интерес? 


МАРТИН ТИНЧЕВ,


Председател на Общински съвет – Ботевград


 


КОМЕНТАР НА РЕДАКЦИЯТА: Недоумяваме защо председателят на Общински съвет - Ботевград се чувства засегнат от публикацията на botevgrad.com: „Да се отпуснат персонални пенсии на двете деца на Петър Василев /Пинко/, предлага Мартин Тинчев”. В нея не са използвани обидни квалификации, обвинения и негативни внушения по адрес на когото и да било. Достоверно и коректно тя отразява съдържанието на докладната, внесена от г-н Тинчев за обсъждане и гласуване в местния парламент. Единственото, което авторът е добавил от себе си в публикацията, е прякорът на Петър Василев - Пинко. Но какво смущаващо и непристойно може да има в това, че се споменава прозвището на даден човек?! В публичното пространство много хора са известни повече с прякорите си, отколкото с имената си. Така например баскетболната легенда Георги Христов, който наскоро си отиде от този свят, бе популярен като Белята. Именно с този прякор той присъстваше в многобройните публикации, отразяващи спортните събития, свързани с неговото име. 


Що се отнася до докладната записка по молба на жена в затруднено положение  да й бъдат опростени задължения към държавата в размер на 3739.06 лева, бяхме помолени от неин адвокат да не публикуваме информация по случая. Съобразихме се с желанието на госпожата, въпреки че не сме длъжни да го правим. Все пак съдържанието на въпросната докладна не остана скрито от широката общественост. Личната история на нашата съгражданка е публикувана в новия брой на вестник „Ботевградски вести плюс”. 


В заключение botevgrad.com уверява председателя на ОбС Ботевград, че ще продължава да отразява обективно работата на местния парламент, както го прави от началото на своето съществуване - вече 9 години. Защото гражданите имат право да бъдат информирани, още повече когато става дума за отпускане и разпределение на средства от техните данъци.