На 8 юни ще се проведе извънредно заседание на ОбС Ботевград. В дневния ред ще бъде включена докладна, с която кметът Иван Гавалюгов предлага на мястото на Тихомир Николов в Съвета на директорите на общинското акционерно дружество „Балкангаз 2000” да бъде избран Михаил Димитров. Той е от Ботевград, бивш комисар на Комисията за енергийно и водно регулиране, а понастоящем работи в Инспектората на Българския енергиен холдинг.  


А кой ще бъде избран за изпълнителен директор на „Балкангаз 2000”  ще стане ясно на 21 юни. За тогава е насрочено Общо събрание на акционерите на дружеството. Има дневен ред, който включва освобождаване на Тихомир Николов от Съвета на директорите. Както сме Ви информирали вече,  Николов е приел предложение за отговорна длъжност в структура на голяма държавна компания. 


На извънредната сесия Общинският съвет ще упълномощи Иван Гавалюгов за начина, по който той трябва да гласува на предстоящото Общо събрание на акционерите.