През периода 01.01.2022 г. - 31.05.2022 г. на територията на ОДМВР – София са възникнали седем пътнотранспортни произшествия с участието на деца, като едно от тях е загинало, четири са ранени, а две от тях са без последици. Три от ПТП са възникнали извън населени места, а четири от тях в населено място. В три от произшествията децата са пътници, в три от тях водачи на ППС и един водач на МПС, който е бил неправоспособен /16 г./, с установена употреба на алкохол. Няма настъпили ПТП с деца пешеходци. Произшествията са възникнали в различни часове от денонощието и различни дни от седмицата, като не може да се изведе някаква закономерност.


За сравнение, през периода 01.06.2021 г. - 31.08.2021 г. на територията на ОДМВР – София са възникнали осем пътнотранспортни произшествия с участието на деца, като две от тях са загинали и шест са ранени. Пет от ПТП са възникнали извън населени места, а три от тях в населено място. В пет от произшествията децата са пътници, в две от тях водачи на ППС и един водач на мотоциклет /17 г./, който е бил правоспособен, без установена употреба на алкохол. Няма настъпили ПТП с деца пешеходци. Произшествията са възникнали в различни часове от денонощието и различни дни от седмицата, като не може да се изведе някаква закономерност.


В сравнение със същия период за 2020 година, а именно от 01.06.2020 г. - 31.08.2020 г. на територията на ОДМВР – София са възникнали пет броя пътнотранспортни произшествия с участието на деца, като няма загинали и пет са ранени. Три от ПТП са възникнали извън населени места, а две от тях в населено място. В две от произшествията децата са пътници, а в останалите три, децата са пешеходци. Няма настъпили ПТП с деца водачи на ППС/МПС. Произшествията са възникнали в светлата част от денонощието, в следобедните часове и различни дни от седмицата, като не може да се изведе някаква закономерност.


В момента се провежда традиционната Акция на полицията „Ваканция! Да пазим живота на децата на пътя”, която ще продължи до 31 август 2022 г. В рамките на акцията ще се проведат обучителни беседи с подрастващите насочени към безопасното им поведение като участници в движението по пътищата, играта на безопасни места, управление на велосипед, тротинетка, ролери и др., правилното движение като пешеходци и безопасно поведение като пътници в пътните превозни средства.


От полицейските служители ще се осъществява засилен контрол по отношение на безопасността на децата и техните придружители, като насочеността ще е към: правилното превозване на децата, използването от родителите – водачи и децата на обезопасителни колани /каски и системи/, спиране на подходящи места за слизане на децата от автомобилите без да бъдат застрашени техните живот и здраве. Ще се следи също така за правилното поставяне  и закопчаване на предпазните колани и детските обезопасителни системи съгласно разпоредбите на ЗДвП.


Акцията цели ограничаване на причините и условията за настъпване на пътнотранспортни произшествия с подрастващи по време на летните месеци и ограничаване броя на пътните инциденти от този вид. Опитът показва, че именно ваканционните дни карат и малки, и големи да се чувстват по-свободни и безгрижни и това ги води като участници в движението по пътищата до несъзнателно допускане на грешки, които не биха допуснали при други условия в ежедневието си.


ПРАКТИЧЕСКИ  ПРЕПОРЪКИ


Безопасна ваканция с пътна полиция – 2022 г.


За децата


1. Играй на обезопасени (оградени) площадки, при възможност по-отдалечени от пътя


2. Не пресичай на червен сигнал на светофара, използвай пешеходните пътеки, подлезите и надлезите


3. Ако няма тротоар или банкет, пешеходецът трябва да се движи срещу движението, по възможност най-вляво


4. Ако си с велосипед или с тротинетка, припомни си правилата за движение по пътищата с такова превозно средство. На велосипед или тротинетка – не забравяй, че си водач и посоката ти на движение е като на другите превозни средства, но най-близо до дясната граница на платното за движение


5. По тротоара може да се управлява велосипед само от водач, ненавършил 12 години


6. В тъмното и/или при намалена видимост велосипедистът трябва да е със светлоотразителна жилетка


7. Велосипедът трябва да има изправни спирачка, звънец, работещ фар отпред и червен светлоотразител отзад, а отстрани на колелата – бели или жълти светлоотразители


8. Слизането и качването на деца до 12 години от и в автомобил трябва да е от страната на тротоара/банкета


9. На предната седалка на автомобила може да пътуваш, ако си навършил 12 години


10. Като пътник винаги си поставяй обезопасителния колан, а ако пътуваш с мотопед или с мотоциклет – сложи си предпазна каска


За водача на индивидуално електрическо превозно средство (ИЕПС)


1. Ако не си навършил 18 г. и управляваш ИЕПС, трябва да си с каска


2. На ИЕПС нямаш право да превозваш други хора


3. Ако не си навършил 14 г., трябва да се движиш с ИЕПС само по велосипедната алея


4. Докато управляваш ИЕПС, нямаш право да използваш мобилен телефон


5. С ИЕПС имаш право да развиваш скорост до 25 км/ч.


6. Когато управляваш ИЕПС, не трябва да се движиш успоредно до друго двуколесно пътно превозно средство


7. Докато управляваш ИЕПС, трябва да държиш кормилото с ръка


8. Ако управляваш ИЕПС, е забранено да се движиш по площите, предназначени само за пешеходци


9. Докато управляваш ИЕПС, е забранено да се държиш за друго пътно превозно средство


10. Винаги трябва да се движиш с ИЕПС с изправни спирачки, а в тъмното и/или при намалена видимост – трябва да включиш светлините на ИЕПС, а ти да ползваш свелоотразителни елементи върху видимата част на облеклото


За възрастните


1. В районите на детските градини и училищата не спирайте непосредствено преди или върху пешеходната пътека. Така гарантирате сигурността на своето дете, но застрашавате живота на нечие друго дете


2. На пешеходна пътека винаги пропускайте пешеходците, бъдете в очакване при група деца да се появи още някое, което е изостанало; а след всяка изхвръкнала на пътя топка, не забравяйте, че се появява тичащо дете


3. Когато превозвате децата си в автомобила, не ги превръщайте в щит, като ги държите в скута си. Така те ще посрещнат удара и ще бъдат най-тежко наранени


4. Осигурете обезопасителна система за превозването на детето си и го приучете да пътува защитено


5. Винаги се интересувайте къде и с кого излиза детето ви и как ще се придвижва. Дори да рискувате времето си за почивка, осигурете му транспорт, като за закарате до желаното място или отидете да го приберете лично оттам


6. Съветвайте децата си да пътуват в моторни превозни средства, управлявани от правоспособни и трезви водачи


7. Ако детето има велосипед, преди да го използва проверете техническата изправност на колелото – спирачки, звънец, светлини и светлоотразители


8. Бъдете за пример и никога не пресичайте на червено на светофара, използвайте пешеходните пътеки, подлезите и надлезите


9. Не подтиквайте детето си да нарушава Закона за движението по пътищата, като му подарите мотопед, без преди това то да е придобило правоспособност. За правоспособност за управление на мотопед минималната възраст е 16 години 


10. Не учете детето си да управлява автомобил, нека това да направят професионалните инструктори. Не забравяйте, че техните автомобили са специално оборудвани.