Ползваме се от опита на община Каварна. Предстои синхронизиран подход, за да има ефект на мерките за интеграция на ромите. Най-добрата рецепта за дълготраен ефект е ранното детско интегриране. Това заяви социалният министър Зорница Русинова по повод интеграцията на ромите от парламентарната трибуна. "Трябва да има достъп до образование, до интеграция и квалификация, както и решаване на жилищния проблем. 30 млн. лева от европарите са за изграждане на общински жилища. 50 млн. лева са насочени към общините, които имат възможност да допринесат за интеграция на ромите. Каварна може да бъде пример за интеграцията на ромите, но има и други общини, които са показали, че може да има резултат", каза още тя.