На днешния редовен брифинг с местните медии кметът Иван Гавалюгов коментира решението на Стоян Иванов да напусне Общинския съвет. Той бе категоричен,  че върху съветника е упражнен натиск, като изложи своите доводи в подкрепа на това свое твърдение. 


„Пожелавам на г-н Стоян Иванов скорошно оздравяване, тъй като мотивът, които е изтъкнал в заявлението до ОИК, е рязко влошено здравословно състояние. Свързвам този проблем с инцидента, който преди  около две седмици се случи с него. Категоричното ми мнение е, че това негово решение е взето под определен натиск от определени кръгове хора в общината, дори бих казал, от определена група съветници. Това е моето лично мнение. Буквално на втората седмица, след като се обяви за независим, той реши да напусне Общинския съвет. Не считам, че това е основната причина. Дори да е така, дори да не може да присъства на заседанията за по-дълъг период, законът му позволява до шест месеца да не се явява на заседание на ОбС и да запази мястото си на общински съветник. След което, по преценка и по искане на председателя на ОбС и по решение на ОИК, при наличие на обстоятелства, предвидени в закона, а това е трайна невъзможност – повече от шест месеца, тогава той може да бъде освободен”, коментира Иван Гавалюгов.


По думи на кмета има разминаване между действията и думите на Стоян Иванов. 


„Лично  с мен съветникът сподели, а и с колеги също, че е имало определени обаждания, определени опити за интервенция върху неговото поведение и свободно волеизявление. Той сподели още, че ще се справи с тях и че няма намерение да напуска Общинския съвет. Попитах го, ако това продължи, би ли напуснал Общинския съвет, той ми отговори, че ще остане, че ще работи в интерес на гражданите, като гласува по свое убеждение и по съвест.  Считам, че не е издържал на натиска”, обясни Иван Гавалюгов и добави: „Кой каквото иска друго да говори, съвсем отговорно заявявам от позицията на кмет, от позицията на гражданин , на човек, който, така да се каже, не се притеснява да изразява нещата такива, каквито ги вижда и каквито ги усеща. Защото мисля, че болшинството и от съветниците, и от хората, които дават официални изявления по такива притеснителни казуси, не говорят това, което мислят. И това е основен проблем на нашето общество. Затова не съм убеден,  че потърпевшият ще изкаже истинските аргументи, с които е взел решението да напусне Общинския съвет. И го казвам, защото това не е някакъв изолиран случай, а защото по този начин определена група хора се опитва да влияе върху работата на Общински съвет - Ботевград и съответно върху това какво да се случва в общината. Виждате, че вече имаме първата жертва на този натиск, ако мога така да се изразя. Това е Стоян Иванов, който реши първо да стане независим, след което, явно притиснат, че като независим не може да остане да работи, човекът в крайна сметка е решил да напусне.”.  


Иван Гавалюгов изрази надежда, че Иванов все пак  ще прояви доблест и смелост, поне в последните си изказвания като действащ общински съветник, и ще обяви откъде и по каква линия идват тези заплахи. 


„Защото това е изключително важно за бъдещото развитие на община Ботевград, подчерта Гавалюгов.  -Считам, че в нашата община има изключително вредни елементи, които продължават да се опитват да играят съществена, за съжаление, деградивна роля в обществото. Последиците ние все още ги изпитваме, надявам се за не много дълъг период напред. Съответните органи – полицейското управление, ОДМВР, прокуратура, би трябвало много сериозно да обследват този случай, тъй като това е серия от събития, имащи за цел да се намесят в работата не само на Общинския съвет, но и в обществения живот на нашата община”, каза в заключение той.