Тази вечер в Ритуалната зала на Обредния дом се състоя тържеството по връчване на персонална грамота „Отличен зрелостник на община Ботевград” на 32-ма отличници, които се дипломираха тази година в трите средни училища в града.   


„Считаме, че това отличие трябва да се връчва ежегодно, защото е хубаво младите хора да знаят, че трудът им и стремежите им да се изграждат като достойни хора, личности и граждани на община Ботевград се забелязват и се уважават, макар че, преди всичко, образованието е лична отговорност и израз за себеуважение”, каза при откриването на церемонията Стефка Граматикова – председател на  Постоянната комисия по образование и наука, култура и духовни дейности” към ОбС Тя прочете посланието, което съдържа грамотата и предостави думата на кмета на общината Иван Гавалюгов  за връчване на отличията . Преди това той ги поздрави за постоянството при  усвояване на знанията в училище и за отличния успех. 


„Силно се надявам, че след като завършите курса си на обучение, предполагам, че повечето от вас, с оглед успеха, който са показали, ще продължат образованието си във висше учебно заведение, ще успеете да се реализирате на територията на община Ботевград или поне на територията на Република България. Сигурно това си го пожелават и вашите родители, и вашите учители. Надявам се, че ще видите своето бъдеще тук. Но ако изберете да се реализирате извън пределите на общината и на страната, надявам се, че няма да загубите обратната връзка с родния край, със семействата си” – с тези думи кметът се обърна към отличниците. Иван Гавалюгов благодари на учителите, положили нелек труд да подготвят зрелостниците. Той поднесе заслужена благодарност и на родителите, осигурили необходимите условия, за да могат децата им да постигнат тези високи резултати. 


Освен почетна грамота, зрелостниците получиха и по една книга от общината. В края на церемонията Иван Гавалюгов,  отличниците, техните класни ръководители и присъстващите директори на учебни заведения  си направиха обща снимка за спомен. Специално за носителите на отличието „Отличен зрелостник на община Ботевград” бе даден коктейл. 


Инициативата за връчване на почетна грамота на зрелостници, завършили трите средни училища в Ботевград с отличен успех, е на Постоянната комисия по образование и наука, култура и духовни дейности” към ОбС и на община Ботевград. Идеята е тя да се превърне в традиция.