В Общинския съвет е внесена докладна, с която колективът ДГ “Синчец“ предлага Татяна Цанова – дългогодишен директор на детското заведение, да бъде наградена с почетна грамота на Община Ботевград. Повод за предложението е 50-годишния юбилей на ДГ “Синчец“, който ще се състои на 28 април 2023 год.


“Г-жа Цанова посвещава уменията, знанията и опита си за повишаване качеството на образование и авторитет на ДГ “Синчец“ . Начело и съвместно с екип от професионалисти, участва активно и допринася за утвърждаване на доброто име детската градина. Педагог с доказани качества, безспорен капацитет, с ярко присъствие в живота и в сърцата на многобройните си възпитаници, родители и колеги“, се посочва в мотивите към докладната.


Предложението ще бъде подложено на гласуване на редовното заседанието на Общинския съвет, което ще се проведе следващия четвъртък.