Приветствам идеята задължителният годишен профилактичен преглед на учениците да включва и тест за дрога. Съвсем обосновано ще е да се прави такава проверка на учениците от 5-ти клас нагоре. Това казва пред "Стандарт" д-р Цветеслава Гълъбова. Не знам какво точно се обмисля, но трябва да се има предвид, че уринният тест, който "хваща" основните видове наркотици, може да не успее да "улови" употребата на модерните дизайнерски дроги при по-големите ученици. Важен въпрос е и каква давност ще имат направените тестове. Гледам позитивно на идеята на Цветан Цветанов, защото в България нямаме статистика колко ученици употребяват наркотици. Мисля, че те наистина са твърде много. Доста се подмлади възрастта, в която започва първата употреба на наркотици. Затова едно такова систематично "нарушаване" на правата на учениците ще е полезно за всички. Привърженик съм на по-строгите мерки, когато цената е здравето на децата. Моята работа ми дава "чудесната" възможност да виждам какви са късните последици от употребата на наркотици и от ранното й започване. Очаквам обаче една много силна негативна реакция към тази идея. Всички ще обясняват как няма нужда от това, как се нарушават правата на учениците и как те биват обиждани с тези наркотестове. Но когато се стигне до психичните клиники заради употребата на наркотици, мисленето вече е коренно различно. Така че, ако се прави нещо подобно, трябва да има широко обществено обсъждане. Но то да бъде в посока на обясняване защо е добре да има такива тестове сред учениците. Да се разяснява на хората, че няма нищо обидно, тревожно и страшно в това, а напротив - ще е от полза на всеки родител. И без това съвременните бащи и майки не проявяват нужния интерес към децата си. Смятат, че дават достатъчно, като им купуват скъпи играчки като телефони и таблети. И с това изчерпват родителските си задължения. Една такава информация е изключително полезна, дори детето да е употребило наскоро и епизодично наркотици. Това е достатъчно тревожно и би трябвало да е сигнал за всеки родител. Ако се прави такъв тест, е много важно да се помисли защо той се прави, да се разясни на хората какво ще показва, как ще се интерпретират резултатите и в каква посока ще се вземат мерки. За да не останем само с правенето на един тест. Важно е какво ще последва от него. Най-важно е да се премисли какъв точно ще е този тест за наркотици и каква информация искат да съберат с него. Трябва да се измисли и какво ще бъдат посъветвани родителите, в случай че се окаже, че детето им употребява наркотици. Лично аз, като родител на тийнейджърка, бих взела мерки моментално. Мерките ще започнат с изясняването на проблема. Защото дори единичната употреба на наркотици е сериозен проблем. Защо се е стигнало до там? Какво е целяло детето? Какво му е липсвало вкъщи? Трябва да сме наясно, че едно дете в обичаща среда, в която има съпричастност и интерес към неговите занимания, тревоги и терзания, е много по-малко вероятно да прибегне към наркотиците спрямо дете, което расте в друга среда. Като изобщо не визирам материалната задоволеност на децата. Тя не е маркер за съпричастността на средата, в която детето расте, нито може да се приеме за проява на грижа и любов. А просто означава, че родителите имат пари. Децата прибягват към наркотиците най-често защото в детска и юношеска възраст това е начинът да се покажат значими, да се включат към среда, в която да бъдат допуснати да споделят. Много често и отчуждението в семейството е причина за употребата на наркотици.