След срещата с хората от Брусен, днес кметът Димитър Димитров и заместниците му Росица Христова и Стефан Борисов изслушаха проблемите на жителите на с. Лъга.
Срещата, която беше от 11:30 часа в Клуба на пенсионера, откри кметът на селото Николай Йотов.
В експозето си при започване на срещата кметът Димитров я определи като възможност да чуе хората, техните проблеми и наболели въпроси на селото.
А това, което споделиха те беше общо взето около качеството и количеството на питейната вода; миризмите от отпадъчното производство на новата електроцентрала над Етрополе; замърсяването на реката; по-високите цени на предлаганите в магазина стоки от тези в Етрополе; опасността от разбиване на пътя през селото от големите камиони, които обслужват електростанцията; както и въпроси от битов характер и междусъседски отношения.
Според тях, заради старите водопровни тръби, ВиК Етрополе нарочно намалява дебита на вода, за да се избегнат авариите. Това води до недостиг на вода за някои райони от селото. В района се стоварват и разпръскват отпадъците от електроцентралата и от там е неприятната миризма и замърсяването на реката.
На практика нямаше въпроси без отговор, но някои не зависят от общината, като: състоянието на водопроводната мрежа, е от компетенцията на ВиК асоциацията; ръководството на РПК определя цените на стоките; а да се стоварват отпадъците от производството за наторяване на имотите са частни договорености с ръководството на новата електроцентрала и отделните стопани.
Кметът каза, че общината има недостиг в бюджета от 500 000 лева, което идва от намалението на концесията на „Елаците”. Причината е ниската цена на международния пазар на добивания от предприятието меден концентрат. Това рефлектира върху работата при решаване дори на наболели и неотложни за населението въпроси.
Въпреки това кметът и екипът му ще продължат да работят за тяхното разрешаване.
Следващите срещи са до края на тази седмица по определения график.