Във връзка с промяна на началния час на редовната сесия на ОбС Ботевград на 21.12.2017г. се налага промяна и на предварително насрочените срещи на кмета на община Ботевград с жителите на селата Липница, Елов дол и Боженица. Вместо в четвъртък/21.12/, срещите ще се проведат в петък/22.12./, като началните часове са без промяна:


с.Липница - 22.12./петък/ - 9:30 ч. - пенсионерски клуб


с.Елов дол - 22.12./петък/ - 11:00 ч. - пенсионерски клуб


с.Боженица - 22.12./петък/ - 12:30 ч. - пенсионерски клуб


 


Общинска администрация


гр. Ботевград