На днешната среща с кмета на Ботевград Иван Гавалюгов, жители на Новачене поставиха като проблем номер едно в селото честите нарушения на обществения ред. Те са обезпокоени от непрестанните набезите, честите вандалски прояви, гонките с автомобили по главната улица в селото.  Полицията знае кои са авторите на тези противообществени прояви, но не предприема никакви действия срещу тях. Дори автомобилът на един от участниците в „ралитата” е без номера, сподели жителка на селото.


В отговор кметът Иван Гавалюгов съобщи, че общината предприема необходимите мерки, които са в нейните възможности, за да осигури по-спокоен живота на хората в населеното място. Той уведоми присъстващите на срещата, че за нарушения по Наредба 1, която урежда обществените отношения , свързани с осигуряване и опазване на обществения ред, могат да сигнализират на горещия телефон на дирекция „Обществен ред и сигурност” към община Ботевград. Иван Гавалюгов препоръча номерът на телефона да бъде поставен на видно място в пенсионерския клуб на селото.  Той изясни пред присъстващите, че служителите на дирекцията са с ограничени правомощия, те не могат да  санкционират по Закона за движение на пътищата например, да разследват кражби и т.н.  Право да оказват контрол и да санкционират по Наредба 1 имат полицейските служители и кметовете на населени места, обясни още той. 


„До този момент обаче няма нито  един констативен акт по наредбата, съставен от кмет на населено място на територията на общината”, допълни кметът. 


По време на срещата Иван Гавалюгов съобщи, че е разпоредил да се поддържа осветлението по всички улици в селото. По този въпрос новаченци споделиха с общинското ръководство, че лампите се чупят умишлено. 


Кметът обяви още, че до няколко дни предстои да бъдат монтирани три камери в селото, а през следващата година техният брой ще бъде увеличен. 


Във връзка с многобройните сигнали за нарушения на обществения ред, Гавалюгов се ангажира да организира в най-скоро време още една среща с жителите на Новачене, на която да присъстват началникът на Районното управление Васил Гергов и директорът на дирекция „Обществен ред и сигурност”  Деян Николов.  


На срещата бе разискван и въпросът за бездомните кучета. Кметът информира хората за съвместната кампания на общината с неправителствената организация „Четири лапи” за кастриране, обезпаразитяване и чипиране на безстопанствени кучета, с цел намаляване на тяхната популация, както и на домашни любимци. Също така той уведоми хората, че сигнали за безстопанствени кучета в селото могат да подават на  горещия телефон на дирекция „Обществен ред и сигурност”.  Един от служителите на дирекцията е преминал курс по залавяне на безстопанствени кучета, а общината е закупила всички необходими пособия за тази цел, обясни Гавалюгов. 


Необходимостта от кофи и контейнери за смет – това бе друг проблем, поставен от хората на селото. В отговор директорът на ОП БКС Ангел Ангелов, който също присъства на срещата, съобщи, че тази година за село Новачене са предвидени 40 кофи с двойно по-голям обем от металните и три контейнера.  „Чакаме заявление от кмета на селото , за да ги разпределим”, поясни Ангелов. 


Новия директор на ОУ „Васил Левски” осведоми  общинското ръководство, че от десет години физкултурният салон на училището няма акт 16 и поради тази причина не може да се ползва по предназначение. 


Зам.-кметът Цветелин Цветков информира хората, че е започнал ремонтът на улиците, включени в програмата за капиталови разходи. В момента се изкърпва уличната настилка в Гурково, следват Новачене и другите села.  До дни ще започне и обезопасяване на моста до центъра на селото , за което също са предвидени средства в програмата. 


Поставен бе въпрос за отворен мръсен канал в селото. Управителят на ВиК Цветозар Гаврилов се ангажира да предприеме действия за решаване на този проблем. Той използва възможността да информира присъстващите, че село  Новачене  е включено в проект за подмяна на водопровода, който общината вече е внесла за оценка. 


Новаченци поставиха като проблем и липсата на табели по улиците в селото. Във връзка с това кметът Иван Гавалюгов обясни, че общината е подготвила проект и в момента се изготвя процедурата по възлагане  и изпълнението на обществена поръчка за доставка и монтаж на информационни табели, включително и табели за имената и номерата на улиците. „След като започне реализацията на този проект в града, ще изготвим и за селата”, допълни кметът. 


На срещата не присъства кметът на село Новачене Георги Мишев. По думи на Иван Гавалюгов  той  е бил възпрепятстван по здравословни причини.