Както се очакваше, докладната за освобождаване на д-р Филип Филев от длъжността  „управител” на МБАЛ – Ботевград предизвика ожесточен дебат, който излезе от границите на добрия тон – нещо съвсем обичайно за работата на местния парламент от години насам. В заседателната зала се проляха сълзи, имаше викове, чуха се обиди, настъпи пълен безпорядък. Положението не беше овладяно. И накрая… медиите излязоха виновни!?


Обсъждането започна с призив на кмета Иван Гавалюгов за задълбочен и конструктивен дебат по наболялата тема, касаеща здравеопазването в общината. Той заяви, че за решението си да внесе тази докладна се е ръководел единствено  от факти и документи. „В никакъв случай няма да остана безучастен, апатичен и в позата заровена щраусова глава в пясъка, когато виждам, че има назряващи, нерешаващи се проблеми в МБАЛ – Ботевград”, заяви ощe Гавалюгов и допълни: „Напълно съм убеден, че има лица в тази зала, по специално общински съветници, чийто личен интерес е болницата в момента да върви надолу, защото считат, че по този начин трупат проблеми на кмета и съответно ще се опитат да изпъкнат. Ако има такива, които са се припознали, моля да вземат отношение по въпроса.”. 


По адрес на д-р Филев кметът заяви, че не споделя методите му на управление, но би се радвал той да остане като хирург в местната болница. 


Последваха емоционални изказвания в подкрепа на д-р Филев. Първото бе направено от Йордан Йорданов, който каза, че има лични причини да го боготвори. Тук е моментът да припомним, че именно Йорданов препоръча преди осем години кандидатурата на хирурга за управител на ботевградската болница. Той изброи заслугите на д-р Филев за съживяването на МБАЛ, но пропусна да спомене, че това стана и с финансовата подкрепа на общината, която по решения на Общинския съвет отпусна над 1 800 000 лева. 


Йордан Йорданов се обяви против аргументите, с които общинското ръководство предложи д-р Филев да бъде освободен предсрочно ЛИНК. Съветникът предложи да бъде уважена молбата на д-р Филев за освобождаването му по взаимно съгласие. Кметът Иван Гавалюгов изрази съгласие с така направеното предложение.  


Изказването на д-р Веселка Златева, че от 2 декември 2011 година до днес д-р Филев се води управител на СБАЛ „Вита Арт хирургика” – Сандански предизвика гневни упреци от страна на съветници от ОББО и провокира д-р Филип Филев, който първоначално отказваше, да поиска думата. Той обясни, че въпросното частно медицинско дружество е прекратило дейността си още през 2008 година. Д-р Филев припомни на съветниците как е била спасена болницата от изпадане в несъстоятелност. Той се опита да продължи с изказването, но напиращото вълнение му попречи. Сълзите на д-р Филев станаха повод съветници от ОББО да атакуват с обидни реплики колегите си от БСП. В залата се чу: „Как не Вие е срам”; „Интриганти”;  „Клеветници”. 


Съветникът Георги Георгиев пък хвърли вината върху одитора от общинската администрация, извършил одита на болницата. Той определи назначаването на Ивелина Василева за одитор в общината като своя кадрова грешка и я обвини с думите: „Това момиче участва в изпълнението на една поръчка – да се измислят куп несъществуващи неща”, 


Този рефрен бе повторен и от д-р Филев преди да напусне залата: "Някакво момиче извърши някакъв одит, който му беше поръчан.“.


Следва продължение.