Община Ботевград е обявила конкурс за обемно-устройствено архитектурно решение за оформяне на публични пространства и идеен проект за хотел и тренировъчна зала към Многофункционална спортна зала "Арена Ботевград". Целта е да се подбере най-доброто идейно предложение в рамките на зададените параметри, както и да се избере изпълнител по реда на чл.79, ал.l, т.9 от ЗОП.


С авторите на спечелилият проект ще се сключи договор за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без обявление за изработване на работен инвестиционен проект. Максималната прогнозна стойност на проекта трябва да е 180 000 лв. 


Проектите, класирани на първите три места, ще получат парични награди, осигурени от общината. За първо място наградата е 1 500 лв., за второ място – 1 000 лв. и за трето място - 500 лв.


Община Ботевград предоставя неограничен, пълен, пряк и безплатен достъп до документацията за участие на своята официалната интернет страница, раздел „Профил на купувача“: https://goo.gl/xQnN8a


Последният срок, до който се приемат документи за участие в конкурса е до 17:30 часа на 28.11.2016 г.