Днес станаха известни резултатите от конкурса за обемно-устройствено архитектурно решение за оформяне на публичните пространства и идеен проект за хотел и тренировъчна зала към Многофункционална спортна зала „Арена Ботевград“ – Ботевград. На база на получената комплексна оценка от жури в състав - Иван Гавалюгов – кмет на община Ботевград, арх. Здравко Николов – гл. архитект на община Ботевград, Свилена Димитрова – правоспособен юрист, адвокат, инж. Златко Острев – началник отдел „Териториално селищно устройство” в община Ботевград, арх. Мариела Андреевска – представител на КАБ, проф. д-р арх. Жеко Тилев и доц. д-р арх. Валери Иванов, направи класиране и предложение за награди както следва:


1 място: участник „Амфион“ ЕООД – София - 72,18 точки и 1-ва награда в размер на 1 500,00 лева. 


2 място: участник „М-Синтез“ ЕООД – София - 65,24 точки и 2-ра награда в размер на 1 000,00 лева.


3 място: участник Весела Йорданова Маркова - 53,18 точкиа и 3-та награда в размер на 500,00 лева.


Трите проекта ще бъдат подложени на широко обществено обсъждане. Тогава ще бъде определен най-добрият сред тях.  


С авторите на спечелилия проект ще бъде сключен договор за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без обявление за изработване на работен инвестиционен проект. Максималната прогнозна стойност на проекта е до 180 000 лв.


Още информация можете да откриете на официалната интернет страница на Община Ботевград, раздел „Профил на купувача“: https://goo.gl/xQnN8a