Днес се провежда последното за това лято заседание на ОбС.  Местните депутати ще обсъдят и гласуват Програма за закрила на детето, Наредба за разпореждане с общинско имущество, отчет за дейността на дирекция “Социално подпомагане” за първите шест месеца на годината. В дневния ред са включени още докладни за продажба на общински имоти  и отпускане на средства за лечение на жители на общината, за извършване на ремонтни дейности, за участие на самодейни групи в международни фестивали и др. Очаква се по-задълбочени дебати да предизвика докладната за изтегляне на заем от 1 500 000 лв. срещу ипотека на сградния фонд на болницата, както и предложението на кмета Георгиев общината да води преговори за закупуване на 56 на сто от акциите на телевизия “ТОП ТВ”.
Сесията на ОбС започва в 9 часа.