От 17 часа днес ще се проведе редовно заседание на Общински съвет Ботевград. В дневния ред на заседанието са включени повече от 30 докладни записки. За някои от внесените предложения вече Ви информирахме – предложение за освобождаване на управителя на МБАЛ Ботевград – д-р Красимир Кушев, обсъждане и гласуване на годишните финансови отчети за 2017 год. на общинските дружество МБАЛ, ВиК Бебреш и Балкангаз 2000.


Внесена е и  докладна, в която общината иска съгласието на местния парламент за кандидатстване с проект за безвъзмездна финансова помощ по програмата за трансгранично сътрудничество България – Сърбия. Партньори по проекта са общините Ботевград и Лесковац. Основата цел на проекта е модернизиране на туристическата инфраструктура – експониране и социализиране на часовниковата кула, създаване на музей в прилежащата територия на Исторически музей – Ботевград, създаване на лапидариум, създаване на промотиращ център в Ботевград, социализиране на музеен комплекс на текстилната индустрия в Стойковац към Народен музей – Лесковац, обособяване на информационно-комуникационен център в Народния музей в Лесковац, се посочва в докладната записка. 


Проектът е на обща стойност 600 000 евро, от които 369 000 евро за община Ботевград – водещ партньор по него, и 243 000 евро –за община Лесковац.


Друга по-важна докладна, също внесена за гласуване днес, е за отпускане на средства – до 120 000 лв., от които до 30 000 лв. за ремонт на читалище „Събуждане” в село Врачеш, до 30 000 лв. за читалище „Светлина” в село Литаково и до 60 000 лв. за ремонт на покрива на МБАЛ Ботевград. Към докладната са приложени количествено-стойностни сметки за отделните обекти. 


Общинското ръководство е внесло предложение в Общинския съвет за отпускане на 4 000 лв. за закупуване на нова готварска печка, електрически котлон с две плочи и газов котлон с две горелки за нуждите на детската градина „Детелина” в село Врачеш.