Едва един процент от лекарите в България съобщават за деца, жертви на насилие. Това сочат резултати от мониторинг на координационния механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви или в риск от насилие. Данните бяха съобщени на семинар от Камелия Николова, директор на дирекция "Контрол по правата на детето" в Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД), цитирани от Канал 3. Според експертите на ДАЗД причините са различни - незнание към кого да се обърнат в случай, че разпознаят белезите на насилието, както и незнание на медицинските специалисти да идентифицират, че вероятно детето е било насилвано. Според председателя на агенцията Офелия Кънева е необходимо в академичните програми да има обучение на лекарите как да разпознават насилието и как да реагират след това. С педиатричната асоциация вече е обсъдена идеята това да бъде включено в учебните програми на бъдещите медици. Асоциацията и социалните работници ще организират курсове, за да бъдат обучени и вече действащите лекари. По данни на Агенцията за социално подпомагане през 2015 година е работено по 1839 стари и нови случаи на насилие над деца. Броят на получените сигнали в отделите за закрила на детето за 2015 година е 3741, отворените случаи само през 2015 са 752. Случаите на сексуално насилие са 240, на физическо - 733, на психическо - 466, на пренебрегване на основни потребности - 460 случая. Над 65 процента от случаите са на насилие, извършено в семейството. От ДАЗД припомниха, че сексуалното насилие най-често се извършва от т.нар кръг на доверие - от родител, съсед, учител, треньор. Новата форма е в онлайн среда. ДАЗД прави в момента планова проверка в 33 дирекции за социално подпомагане по темата за ранното съжителство и ранното раждане. Очаква се проверката да приключи до края на ноември, до момента са проверени 24 дирекции от планирани общо 33. Само в Свиленград има 134 случая на ранни раждания от октомври 2015 година до ноември тази година. От ДАЗД анализират мерките по закрила, които се предприемат, каква е връзката с останалите институции, какъв опит има за образуване на досъдебни производства но отношение на пълнолетни лица или родители, които склоняват децата си към ранно съжителство и раждане. Николова припомни, че съществуват рискове не само за непълнолетните родители, които над 90 процента отпадат от училище, но и за техните деца, защото моделите се възпроизвеждат. Децата живеят в бедност и социална изолация.