На днешното си редовно заседание Общински съвет - Ботевград обсъди информация за дейността на дирекция “Сигурност и обществен ред“ от създаването й до момента. 


Кметът Иван Гавалюгов нарече шестмесечния период, през който функционира новата структура “полагане на основите на работа по отношение спазване на разпоредбите, ограниченията и мерките на Наредба №1 за опазване на обществения ред, подобряване на ситуацията със сигурността и обществения ред на територията на общината“. Той даде задоволителна оценка на работата на дирекцията до този момент, като обясни, че първите три месеца акциите и действията на нейните служители са били с предупредителен характер, но такива са били и указанията към тях. 


Кметът посочи, че все още не е решен проблемът с бездомните кучета. “И да ги прибираме в приюта, общината няма финансов ресурс да се грижи за тези животни“, обясни той. По думи на Иван Гавалюгов, в Ботевград се пускат кучата от други населени места. Той изрази съмнение, че това се прави поради факта, че в нашия град има политика за овладяване популацията на тези животни. 


Гавалюгов обърна внимание и на проблема с безстопанствените коне. “До момента не сме предприели действия, но се оказа, че законът го изисква, всеки кон, навършили една година, да бъдат чипиран, за да се знае кой е неговият собственик. Но това предстои да бъде извършено през следващите месеци“, обясни още той. 


Друг проблем, който кметът засегна, е че местни заведения не спазват разпоредбите в Наредба №1 по отношение на работното време и допускането на непълнолетни лица. “Срещаме съпротива от някои и те са си получили съответните санкции. Това ще продължи да се случва и занапред, докато стане ясно, че има правила и тези правила трябва да се спазват, подчерта Иван Гавалюгов. -Вероятно и служителите на дирекцията допускат грешки при изпълнение на служебните си задължения, но това е от неопитност. Най-важното е те да си вземат поука от тези грешки и да не ги допускат“, допълни кметът. Той отправи препоръка към дирекция “Сигурност и обществен ред“ – да започне по-стриктно да следи за спазване на разпоредбите в Наредба №1 и да налага съответните санкции. “Само така могат да бъдат дисциплинирани нарушителите и само така може да се подобри общественият ред на територията на общината“, подчерта Иван Гавалюгов.


В отговор на въпрос на съветника Дамян Маринов кметът уведоми съветниците за хода на превантивните мерки, предприети от общината за опазване на обществения ред. В рамките на две седмици закупените 53 камери ще бъдат монтирани на определените места в Ботевград и селата. Половината от тях вече са монтирани, уточни той. Що се отнася до автомобилите за дирекцията, те ще бъдат доставени през януари месец от фирмата, спечелила обществената поръчка.   


По време на обсъждането на докладната бяха изразени различни мнения, от страна на общинските съветници, по отношение работата на дирекцията.   


Според Георги Георгиев от ОББО и Мартин Тинчев от ГЕРБ ефективни резултати от работата на общинската структура няма. Председателят на ОбС заяви, че много граждани дори не знаят за съществуването й.  На друго мнение бяха колегите им от МК ГДБОП, БСП и някои съветници от ГЕРБ. Факт е, че има над 700 сигнали, подадени на горещия телефон, което доказва необходимостта от такава общинска структура, подчерта Веселка Златева. Филип Филипов и Коцо Коцев изразиха становище, че дирекцията работи от 18 юли – твърде кратко време да се правят каквито и да било оценки. 


По повод негативните изказвания, директорът на дирекция „Сигурност и обществен ред” Деян Николов припомни, че Общинският съвет три пъти отлага приемането на промените, подготвени от общината, в Наредба 1 за опазване на обществения ред, общественото имущество и околната среда на територията на Община Ботевград. „Промените се приеха в края на октомври и влязоха в сила в началото на ноември”, припомни още той.  


Съветникът Спасен Ценов заяви, че съществуването на една такава дирекция има и превантивен характер, като даде пример с полицията: „Министерството на вътрешните работи – бюджет – милиард и половина. Ако полицията не върши работа и за пет стотинки, трябва ли да бъде закрита?”.


„Тази дирекция тръгва от нулата, тръгваме от едно наследено положение, че в Ботевград беззаконието е закон”, каза Филип Филипов. Той призова колегите си в ОбС към конструктивни предложения за подпомагане дейността на дирекцията. 


Думата поиска служител на дирекцията, който сподели: „Има опити за много агресивна саморазправа с нас. Ние не получаваме помощ от полицията в такива случаи.”. Същият служител отправи към председателя на ОбС Мартин Тинчев и съветника Георги Георгиев следния въпрос: „Обяснете как да си вършим работата, след като действащи общински съветници ни отправят заплахи от рода: „Какви сте вие да ми идвате тук и да ми пречите на бизнеса? Внимавай, че ще ти се случи случка…”? 


Ясен и конкретен отговор на този въпрос не последва. „Бих Ви посъветвал да спазвате закона”, отвърна лаконично Мартин Тинчев. 


Информацията за дейността на дирекция „Сигурност и обществен ред” подкрепиха 14 съветници, 1 гласува „против”, 13 се въздържаха.