След дебат, в който бяха изказани мнения “за“ и “против“ тристепенното подпомагане на младите семейства /http://botevgrad.com/news/68140/Kriterii-za-tristepenno-finansovo-stimulirane-na-mladi-semeystva-sa-vneseni-za-utvarjdavane-v-ObS, съветниците се обединиха около предложението на д-р Веселка Златева:


майките с висше образование да бъдат подпомагани за раждане на дете с 1000 лева, които ще им бъдат отпуснати на три етапа: 600 лв. след раждане и по 200 лв. при записване на детето в детско заведение, а след това в училище; майките със средно ще получават по 800 лв. – 500 лв. при раждане и по 150 при записване на детето в детска градина и училище; майките с основно ще получават по 500 лв. – 300 след раждане на дете и по 100 при записването му в детската градина и училище; майките без образование ще бъдат подпомагани с сума в размер на 350 лв. – 200 след раждане и по 75 при записването в детска градина и в училище. 


ОбС прие и предложението на Дамян Маринов – младите семейства от селата да получават допълнително по 50 лева, ако запишат детето си в детската градина и в училището, намиращи се в съответното населено място. 


“На финансово подпомагане на втори етап подлежат само майките, заявили и получи подпомагане на първи етап. На финансово подпомагане на трети етап подлежат само майките, заявили и получили подпомагане на втори етап. Условието не се прилага в случаите на осиновяване. 


Условията за кандидатстване за финансово подпомагане са следните:


-родителите на новороденото да са навършили пълнолетие към датата на раждане на детето; 


-поне един от родителите да има обработен постоянен и настоящ адрес на територията на община Ботевград не по-късно от 12 месеца преди раждането/осиновяването на детето. Условието за наличие на настоящ адрес не се отнася за майки/осиновителки, записани в редовна форма на обучение и удостоверели, че са студентки с надлежно заверено удостоверение от съответния ВУЗ;


-заявлението за подпомагане на първи етап се подава от майката/осиновителката в срок до 90 дни от раждането/осиновяването на детето; 


-заявлението за подпомагане на втори и трети етап при постъпване в детска градина и училище се подава от майката/законен представител на детето  в периода от 1 септември до 30 октомври; 


-при постъпване в детска градина и училище децата да са редовно имунизирани, с изключение на тези с трайни противопоказания за ваксиниране; 


-родителите да удостоверят липса на просрочени задължения към община Ботевград  или да имат действащото споразумение за разсрочено плащане на задълженията. 


Средствата за подпомагане на младите семейства ще се осигуряват от собствени приходи на общината. Ако новите критерии бъдат приети на предстоящото заседание на ОбС, те ще влязат в сила за родените/осиновените след 1 януари 2017 год.“, се посочва в докладната на общинското ръководство. 


25 съветници гласуваха “за“. Само един – Георги Георгиев – се въздържа.