Собствениците на магазин “Европа” са отпуснали 10 000 лв. за  развитието на спорта в община Ботевград. Срещу спонсорството общината ще им даде разрешение за изграждане на външни стълби и рампа към търговския обект.

На сесията на ОбС през миналия месец кметът Георгиев внесе докладна да бъде разрешено пристрояването на част от магазин "Европа". По време на заседанието градоначалникът внезапно реши да изтегли искането от дневния ред с мотива, че е поискал пари за спорта от собствениците на търговския обект, но те все още не са му дали утвърдителен отговор.