Ресторантът в стария плувен комплекс не е включен в оценката на новообразувания урегулиран поземлен имот, които предстои да бъде продаден. Сградата е в много лошо състояние е не представлява интерес за инвеститорите. Затова тя ще бъде съборена. Решението за предприемане на съответните действия взе ОбС.