На 9 април ще се проведе извънредна сесия на Общинския съвет, на която кметът Георги Георгиев ще внесе докладна за продажба на плувния комплекс. В нея е записано, че имотът е с  урегулирана площ от 13 080 кв.м., а първоначална тръжна цена, от която ще започне наддаването, е 2 067 000 лв. без ДДС.

Ако съветниците подкрепят предложението на кмета, общината ще обяви търг с тайно наддаване за продажба на плувния комплекс.

Предвижда се още в новия спортен комплекс да бъдат изградени три плувни басейна. Два големи с размери 25х12.5 и един по-малък за деца. В докладната се посочва, че западната част на футболното игрище не се използва за тренировъчна дейност и поради това тази площ може да се използва за изграждането на басейните. Интересното е, че тези терени бяха проектирани и изградени само преди две години, а се оказва че не се използват пълноценно и при пълна функционалност.

На сесията на общинския съвет могат да присъстват и граждани. Те ще имат право да изразят мнение по предложението на градоначалника.