Съветници взеха решение да бъде закрито Общинско предприятие “Културно-търговски социален обслужващ комплекс". Те гласуваха още предложението на кмета стол-ресторантът на общината да бъде отдаден под наем за пет години чрез търг с тайно наддаване. На сесията стана ясно, че обектът ще запази статута си.