Днес лекарите от доболничанта помощ ще излязат с единно становище по предложението на общината да преподпишат договорите си за наем. Лекарите от източното и западното крило в сградата ще настояват за изпълнение на следните условия: договорите за наем да бъдат подписани с общината, а не с болницата; пазарната наемна цена да бъде намалена от 4 на 2 лв./кв.м; общината да извърши ремонт в сградата на доблничната помощ. Това са по-важните предложнеия, които медиците ще поискат да бъдат включени в проектодоговора за наем.