Сесията на Общинския съвет, която се проведе на 30 януари, започна с питане от групата общински съветници на БСП, което беше представено от Лъчезар Лазаров.
По-късно ще качим като отделен материал  и отговора на кмета Димитър Димитров.


ЧРЕЗ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
ЕТРОПОЛЕ
Г-Н МАРИН МАРИНОВ
ДО Г-Н ДИМИТЪР ДИМИТРОВ КМЕТ НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ
ПИТАНЕ
от Групата общински съветници на „ Българска социалистическа партия“ в Общински съвет - гр. Етрополе
ОТНОСНО: Сигнали за неработещи радиопостове в село Лопян.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,
На проведена от нас среща с жители на с. Лопян бе повдигнат въпроса с неработещите радио точки в селото. Те са основен източник на информация за по-възрастните хора в селото и единствен начин да получават информация за случващото се в града. След обилния снеговалеж през зимата на 2012г, множество кабели бяха прекъснати от обилния сняг. Общината предприе мерки за възстановяването им в гр. Етрополе, но в селата все още няма сигнал.
1. Какви мерки ще предприеме общината за възстановяване на радиосигнала към с.Лопян?
2. Предвиждат ли се инвестиции за въвеждане на съвременни технологии за радио разпространение?
На основание чл.85, ал.1 от Правилника за организацията на дейността на общинския съвет, желая да ми бъде даден устен отговор на заседанието на Общинския съвет на гр.Етрополе, пред месец Януари 2017г. 
С уважение:
Лъчезар Лазаров
Владимир Александров
Боряна Керемидска
Васил Г. Василев
Васил Василев
Цветолюб Пенчев