Вчера се състояла среща между общинското ръководство, директорите на детските градини и представител на фирмата-доставчик на хранителните продукти за нуждите на детските заведения – „Стелит 1” ЕООД – Севлиево.


Срещата е била свикана с цел да бъдат разисквани и коментирани причините, довели до пропуските в снабдяването с хранителни продукти в първия месец на годината и да бъдат предприети нужните действия за отстраняването на възникналите проблеми. 


За състоялата се среща съобщи кметът на Ботевград Иван Гавалюгов по време на днешния редовен брифинг с местните медии. 


„Не бих характеризирал тези пропуски като съществени и притеснителни, но бяха достатъчни да се организира среща с всички заинтересовани страни. Ние също направихме няколко вътрешно-организационни промени. По този начин ще бъдем своевременно информирани за бъдещи пропуски при извършване на услугата от новия доставчик, коментира кметът.


Иван Гавалюгов съобщи, че оттук нататък общината ще контролира всяка една доставка. В тази връзка ще бъде създадена комисия от служители в общинската администрация. Комисията ще проверява извършените доставки. 


„Възложил съм на директорите на детските заведения при всяка една доставка да изпращат протокол в общинската администрация с констатираните несъответствия, ако има такива. По този начин ние ще можем своевременно да предявим претенции към фирмата-доставчик”, каза още Гавалюгов.