Договорът между общинското дружество „ВиК Бебреш” и „Напоително системи” ЕАД вече а факт. Той бе подписан днес. Съгласно този договор държавната фирма ще доставя условно чиста вода на ВиК от язовир „Бебреш”, както е записано и в решение на Комисията за енергийно и водно регулиране. В договора е регламентирана възможност за доставка на вода по аварийни трасета. Това съобщи кметът на Ботевград Иван Гавалюгов на редовния брифинг с местните медии, който се проведе днес.


Договорът е стандартен - за едногодишен период. Няма нова договорена цена. ВиК ще плаща за кубик вода 5.3 стотинки. Цената е одобрена от КЕВР в средата на миналата година по предложение на Напоителни системи.  


Последният договор между общинска фирма "ВиК Бебреш" и "Напоителни системи" ЕАД бе сключен през 2011 година, но редовни плащания по него не бяха осъществени.  


„През последната година ВиК Бебреш е изплатила на Напоителни системи за доставка на услугата „условно чиста вода” средства в размер на около 15-20 000 лева /по фактури/. Сумата няколкократно надхвърля заплащаните в последните 15 години средства от общинското към държавното дружество”, обясни Гавалюгов. По негови думи самата държавна фирма признава, че от една година ВиК е изряден клиент.  


„Договорът е подписан след няколко разговора, последният беше с управителя на Напоителни системи – клон София – г-н Атанас Мулетаров. Всъщност днес бе постигнато споразумение при какви параметри да бъде сключен въпросният договор. От известно време водим разговори и сближаваме позициите си. Считам, че договорът в максимална степен ще защитава интересите и на двете страни и на практика ще отхвърли всякакви спекулации, съмнения и обвинения в некоректност, насочени към общинското търговско дружество и респективно към община Ботевград”, сподели  кметът.  


На въпроса дали собственикът на МВЕЦ – „Агроинженеринг – 90" ЕООД  има основание да предяви съдебен иск срещу  ВиК Бебреш, Иван Гавалюгов отговори: „Така са решили, така са постъпили. Дали имат основание, или не – съдът ще реши. Община Ботевград е косвено въвлечена, тъй като искът все пак е срещу дружество, което е сто процента собственост на общината. Според някои юристи искът е неоснователен, според други – може да се претендира. Дали е редно да се завежда такъв иск – е съвсем отделен момент. Към настоящия момент никой от собствениците на фирмата, притежаваща и оперираща с това водно съоръжение, не е потърсил контакт с община Ботевград, за да си изрази претенциите под някаква друга форма, преди да се заведе въпросният иск срещу общинското дружество. Доколкото знам от управителя на ВиК има някаква комуникация, някаква идея за предприемане на мерки за възможно най-ползотворно ползване на водните ресурси в язовир „Бебреш”, но държа да подчертая, спазвайки приоритетното ползване на водите . Първо – за задоволяване питейно-битовите нужди на населението на Община Ботевград. Това е категорично и никой не може да го оспорва, нито една частна или държавна институция. Това е нашият основен апел към всички институции, когато взимат решения, предприемат мерки, правят планове и т.н.”.