Първият семестър от проекта „Устойчива екология“ е към своя край. Една от последните планирани дейности беше обучение на педагогически специалисти за преподаване на английски език като чужд език. Това събитие се проведе от 1.02.2017 до 6.02.2017 год. в партньорското училище в град Борас, Швеция.
Заедно с млади преподаватели  от всички партньорски институции, от наша страна участие взеха Стефка Станева и Марина Кацарова – учители по английски език в СУ „Христо Ясенов“. След тридневно лекционно обучение, съчетано с много  игри и разиграване на ситуации, организаторите проведоха практически уроци в реална учебна среда. След това участниците в обучението трябваше да приложат и покажат наученото пред останалите в групата. Ръководителят на проекта Гарт Принс от Великобритания, показа как се преподава и драматизира Шекспир в училище. Той разкри кои са тайните и предимствата на използването на директния метод на преподаване за успешното усвояване на английски език. Гостоприемните домакини показаха своето училище и начина, по който организират учебния процес там. Впечатлени бяхме от обстановка, екипната работа и учениците, които не носят учебници, а I-pad в раниците си (не се отнася за 1-4 клас). Въпреки това се учат да шият, плетат и изработват дървени и метални предмети.
Тъй като проектът е с екологична насоченост, шведските партньори  организираха посещение на местния научен център, който насърчава научни и екологични иновации. Борас е един от градовете, където отпадъците се събират разделно, водата се топли от отпадъци, произвежда се биогаз.
Програмата включваше и  среща  с представители на две местни фирми, които разказаха за техния принос към развитието на района.
Повече информация и снимки може да видите на www.ecolion.weebly.com – нашият портал към всички дейности по партньорството.
Текст: Стефка Станева