Днес, 24 февруари, се проведе седемнадесетото редовно заседание на Консултативния съвет по туризъм в Етрополска община.
В заседателната зала на Общинска администрация присъстваха всички членове на Съвета с изключение на Наталия Цветкова, Тихомир Драганов и Кристина Савова. В работата му взе участие и Росица Христова – заместник-кмет на Общината.
Материалите докладва Десислава Лазарова - старши експерт „Туризъм".
Промени в дневния ред не бяха направени.
Разгледани бяха 6 въпроса, като последната, седма точка от дневния ред беше оставена за въпроси от обща характер.
• Отчет за разпределението на събрания туристически данък за 2016 г.
• Предложение за разпределение на предвидения туристически данък за 2017 г.
• Отчет за изпълнението на Програмата за развитие на туризма в Община Етрополе - 2013-2016.
• Приемане на Програма за развитие на туризма в Община Етрополе - 2017-2020.
• Приемане на план за развитие на туризма в Община Етрополе - 2017 г.
• Приемане на регламент за провеждане на Фотоконкурс „Животът в родния ми град Етрополе в четири сезона”.
Направени бяха редица рационални решения, с които да се подобри туристическата дейност в Общината.
Повечето от разсъжденията и предложенията бяха по Програмата и Плана за развитието на туризма.
Интересен беше и дебатът по условията за провеждане на фотоконкурса. /Предстои да се обяви официалното му откриване, за което ще съобщим допълнително и ще качим условията за участие./