На едно от предишните си заседания ОбС гласува да бъдат отпуснати до 20 000 лв. за закупуване на чинове за ОУ “Н.Й.Вапцаров”. В последствие се оказа, че общината е отпуснала 2 000 лева. С тези средства са закупени чинове само за една от класните стаи в училището. “Общината е изпълнила молба на родители за закупуване на определен брой чинове, а те са само за една класна стая, тъй като в нея учат деца им” – обясни кметът Георгиев.

Според директора на ОУ “Н.Й.Вапцаров” Петя Кочкова общината не е коректна при изпълнение на решенията на ОбС. Тя изрази мнение, че в докладните за отпускане на средства не трябва да се пише до каква сума ще бъде осигурена, а да се конкретизира точният размер на средствата.