Омбудсманът на Република България Мая Манолова изпрати писмен отговор на декларацията от името на 20 общински съветници от ОбС – Ботевград срещу въоръжената проверка в ТПГ Стамен Панчев на 21 юни т.г.  


„С разбиране и тревога от случващото се в българско училище, бих искала да споделя, че във връзка с подписка от учители и служители на Техническата професионална гимназия /ТПГ/ „Стамен Панчев“, гр. Ботевград относно уронване престижа на българския учител и накърняване на личното достойнство на учителите, служителите и учениците и на основание на Закона за омбудсмана се обърнах към министъра на образованието и науката. Изразих мнението си, че подобни ситуации, създаващи стрес на учениците и учителите, не са добра практика и не бива да бъдат допускани. Запознах го с поставените от гражданите въпроси, свързани с изземването от полицейските служители на лични картони на ученици без насрещен документ, заключването на сградата на училището и лишаването на ученици и учители от достъп до учебните стаи, както и от изход от сградата по време на голямото междучасие, използването на силите на реда за осъществяване на стандартната контролна дейност от страна на РУО – София регион; с основанието, на което полицейските служители са влезли в училището. Отправих препоръка за изразяване на становище по този безпрецедентен случай. Очаквам позицията на министъра на образованието и науката“, пише в отговора на омбудсмана.


Мая Манолова посочва, че дейността в учебните заведения подлежи на проверки от съответните органи, „за да се гарантира прозрачно и професионално управление  и високо качество на образователния процес“. Според нея обаче „тези проверки трябва да бъдат извършвани при спазване на законите в страната и зачитане правата и достойнството на гражданите“.


В заключение г-жа Манолова поздравява съветниците за изразената позиция и допълва, че за нея, като обществен защитник, „е важно институциите да работят в полза на хората и с грижа за защита на обществения интерес“.