ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ ПРЕДСТАВИ СВОИТЕ ТУРИСТИЧЕСКИ И КУЛТУРНИ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ НА МЕЖДУНАРОДНАТА ТУРИСТИЧЕСКА БОРСА „КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ” – ВЕЛИКО ТЪРНОВО


За пореден път Община Етрополе имаше удоволствието да участва на 14-тата Международната туристическа борса „Културен туризъм”, организирана във Велико Търново от 6 до 8 април.    
Международното туристическо изложение „Културен туризъм” – Велико Търново, е първият специализиран форум за популяризиране на културния туризъм и неговото значение за България като туристическа дестинация. Вече дванайсет години държавните и неправителствените организации, общините и музеите, научните среди и бизнесът представят във Велико Търново своята дейност, добри практики и събития, които променят нагласата у нас към един от най-интересните и нестандартните видове туризъм. Нарушавайки наложената през последните 20 години структура на българския туризъм, културният туризъм доказва своя потенциал независимо от закъснелите инвестиции в неговото настояще. Гаранция за развитието и ефективността му в бъдеще е промяната в обществените нагласи за стойността и значението му като вид туризъм с изключителна привлекателност за европейските туристи.
Съхраняването на живата памет и традициите, на материалните и нематериалните обекти на културно-историческото наследство, разнообразяването на специалните събития и атракциите е недостатъчно, ако не се вписва в една цялостна концепция за развитие на културния туризъм. Отношението и използването на културното наследство, архитектурните факти, монументалното изкуство, културните събития, фестивалния живот като цяло определят уникалността на този вид туризъм. В отговор на най-трудния въпрос обаче – как развитието на културния туризъм да гарантира запазване на културно-историческото наследството в България, се налага все по-категорична промяна в начина на мислене и действие, с разбирането, че то е най-ценният източник за разнообразието на туристическия продукт.
На тазгодишното издание Община Етрополе участва със самостоятелен щанд, който бе посетен от много хора. Представен бе най-новият каталог на Етрополе от 2017 година, който съдържа информация за туристическите забележителности, културните мероприятия, места за настаняване и контакти с тях. Някои от посетителите, които посетиха щанда, споделиха своите впечатления от природните ни красоти, а тези, които вече бяха идвали в Етрополе, обещаха да се върнат отново.
Източник: Общината