На 19 април изтече крайният срок за подаване на оферти от кандидати за изпълнител на реконструкцията на  градския парк. Поръчката е само за част от  парка, за което общината е предвидила около 600 000 лева.
В момента тече процедурата по класиране на предложенията и ако няма обжалване, от общината се надяват реално строителните работи да започнат през май или началото на месец юни.