В Общинския съвет отново е внесено предложение за сключване на извънсъдебно споразумение между Община Ботевград и софийската фирма „Травъл медия груп”, доставила костюмите, декорите и озвучителната техника за възстановката „Последните дни на Цар Иван Шишман” по проект, спечелен от общината. Да се пристъпи към този способ за разрешаване на възникналия спор между двете страни, предлагат съветниците Тихомир Найденов от МК ГДБОП, Цветан Цолов и Филип Филипов от ГЕРБ и д-р Веселка Златева от БСП. 


Мотивите им, изложени в докладната до местния парламент, са следните: „Договорът между Община Ботевград и „Травъл медиа груп” ЕООД е сключен на 9 януари 2014 год. и е на стойност 143 640 лева с включено ДДС. Авансът по договора е платен. Доставките са били предназначени за изпълнение на историческата възстановка, провела се на 25-ти септември 2014 год. на Урвишка поляна в подножието на средновековната крепост Боженишки урвич. 


Общината не е уредила окончателно отношенията си с изпълнителя. Остава да бъде извършено допълнително плащане според клаузите на договора – 100 548 лева с включено ДДС. 


През месец декември 2014 година община Ботевград завежда търговско дело №8292/2014 в Софийски градски съд за цялостно неизпълнение на договора и претендира да бъде върнат аванса. От своя страна "Травъл медиа груп" ЕООД е предявила насрещен иск частично за дължимата сума.


Делото бе решено на 27-ми януари тази година във вреда на община Ботевград. Искът от страна на "Травъл медиа груп" ЕООД за сумата от 25 500 лв., предявен като частичен за остатъка от неплатеното възнаграждение, е уважен изцяло. Общината е обжалвала това решение на Софийски градски съд.


С оглед спестяване на значителни общински средства при потвърждение на решението от Апелативния съд, предлагаме Общински съвет Ботевград да даде съгласие за сключване на споразумение между Община Ботевград и "Травъл медиа груп" ЕООД, като общината поеме задължение да плати сума в размер на 70 000 лева, срещу което изпълнителят да се откаже от всякакви други финансови претенции към Община Ботевград, свързани с изпълнението на горепосочения договор и заведеното в съда дело.


Ако се постигне споразумение за заплащането на сумата от 70 000 лева с ДДС и двете страни се съгласят, то само от главницата общината ще спести около 30 000 лева, и още лихви, държавни такси и други разноски в размер на около 40 000 лева. 


Възможността решението на Софийски градски съд да бъде потвърдено е значителна. При постигане на това споразумение ще се уредят окончателно отношенията между страните и общината ще икономиса около 70 000 лева.”. 


Докладната на съветниците е включена в дневния ред на заседанието на ОбС този четвъртък. 


Да припомним, че, че през март т.г. кметът Иван Гавалюгов внесе в ОбС предложение за сключване на извънсъдебно споразумение между общината и софийската фирма, но то бе отхвърлено от ОбС. Докладната на общинското ръководство подкрепиха 14 от присъстващите съветници, 6 гласуваха „против” и 3-ма „въздържал се”.