С 14 гласа “за“ и 11 “въздържал се“ бе приета информация за дейността на общинско предприятие БКС за миналата година.
В началото на обсъждането на докладната Йордан Йорданов похвали БКС, че почиства добре и редовно централната част на града, но не така стоят нещата с кварталите. Той заяви пред ОбС, че живеещи в 11, 12 и 13 блок в ЖК “Саранск“ дори щели да правят подписка за редовно почистване на замърсените площи в този квартал.
В отговор директорът на БКС Ангел Ангелов заяви, че чистят кварталите по график. Той подчерта, че същото се отнася и за селата.


Любомир Лилов постави въпроса дали БКС има налични съдове за отпадъци, за да удовлетворява нуждите на гражданите.  Ангелов отговори, че в момента БКС не разполага с такива, но предстои да бъдат закупени след провеждане на обществена поръчка за избор на доставчик. През миналата година са раздадени 640 съдове за смет, съобщи той. Ангелов съобщи, че БКС има готовност да осигури, на първо време, чували, които сметоизвозващите машини ще събират.


В отговор на въпрос от д-р Златева, Ангел Ангелов обясни, че обмисля промяна в работното време на персонала на БКС, който e зает с работа на открито. Заради горещините те ще ползват по-дълга обедна почивка, но работното им време ще се удължи.
Съветникът Георги Георгиев заяви, че няма да подкрепи информацията за дейността на БКС. „Няма да гласувам за нещо, което считам, че е незаконно. Иначе ще стана съучастник”, каза той. Според него „БКС продължава да се финансира незаконно”.
„В тази зала едни голям „професор”, няма да му спомена името, ни убеждаваше, че разходите на БКС ще бъдат 20 000 лева месечно, но тази сума доста набъбна”, допълни Георгиев.


„Аз се разпознавам, аз го казах, но се оказа, че всъщност съм бил прав”, заяви в отговор Тихомир Найденов и се аргументира така: „Когато БКС бе създадено – през февруари 2016 год., дейността на предприятието е само сметосъбиране и сметоизвозване. В отчета, който ни е предоставен, а той е за 2016 год., има справка за отдел „Сметосъбиране и сметоизвозване”. Общата сума на разходите за отчетния период на този отдел е 215 954 лева, като тук има и 30 000 лева за разни поддръжки, които е трябвало да се изпълняват от предната фирма, но по една или друга причина това не се е случило. Също така има и 20 000 лева за закупуване на кофи и контейнери, които са закупени. През миналата година отделът е работил 10 месеца и 10 дни. От простата сметка се вижда, че месечните разходи да отдела са малко над 21 000 лева. Предната фирма струваше 30 000 лева на общината плюс 6000 лева за начисляване на ДДС.”.


Без да поиска думата, съветникът Николай Велков прекъсна Найденов, като каза, че „това е лъжа”, но без да изложи конкретни факти в подкрепата на думите си.


В хода на обсъждането директорът на БКС изрично уточни, че щатните служители на БКС работят със светлоотразителни жилетки. Той заяви, че прави това уточнение във връзка с клипове, които се разпространяват в интернет пространството.  На тях не са заснети служители на БКС, както се коментира в социалната мрежа, а лица, ангажирани по временна заетост.


Още две докладни, касаещи БКС, бяха подкрепени от Общинския съвет. Едната е за отпускане на 6 000 лева за закупуване на машина за запълване на ръбове и пукнатини в асфалтова настилка, ремонт на битумни и бетонови пукнатини и други. Втората е за 9 000 лева, необходими за пароструйна машина за измиване и дезинфекция на съдовете за твърди битови отпадъци и обща поддръжка на наличната техника и инвентар.