Управителят на МБАЛ Ботевград д-р Красимир Кушев е внесъл докладна в общината, в която заявява, че срокът на първоначалната акредитацията на болницата е изтекъл /2010 г./ и в тази връзка предлага да бъде стартирана процедура за последваща акредитация. Той иска от общинския съвет съгласие да назначи комисия  по самооценка, която да извърши необходимите проверки, да изготви анализ и състави доклад. Това е първата стъпка в процедурата. Освен акредитация за цялостна дейност на болницата и акредитация за отделни медицински дейности, МБАЛ – Ботевград иска да получи и акредитация за следдипломно практическо обучение на студенти и специализанти, става ясно от докладната на управителя на болницата.