На официалната интернет страница на общината е публикуван списък на лицата, които са допуснати до интервю за работа по проект „Подобряване достъпа до заетост и предоставяне на социални услуги за уязвими лица”. За ръководител кандидатстват Цветанка Георгиева, Цвета Виткова, Мариана Илиева и Димитър Христов.
Петима са допуснати до интервю за позицията социален работник, двама за педагог, за психолог – трима, кинезетерапевт – трима, арттерапевт – петима, помощник-възпитател – десет и детегледач – четирима. Само за позицията медицинска сестра има един кандидат.


Интервютата ще се проведат на 26 и 27 юли.