Регионално управление по образование – София регион обяви свободните места в училищата с прием след седми клас в София област. От справката е видно, че в ПГТМ „Христо Ботев” ще бъде закрита паралелката по специалността „Технология на полимерите”. Причината е, че в нея няма записани ученици. 


Паралелката „Технология на полимерите” беше създадена през миналата учебна година по предложение на местната фирма „Теда ММ”, която пое ангажимент да подпомага обучението на учениците, изучаващи тази специалност, като предоставя своята производствена база за провеждане на практически занятия, осигурява стипендии за постигнати високи резултати в училище и да заплаща семестриалните такси на желаещите да се развиват в тази сфера, като продължат образованието си във висше учебно заведение, а след това им осигури работа. 


Общо десет паралелки ще бъдат закрити в няколко професионални гимназии на територията на Софийска област, показва справката на РУО.