Днес започнаха ремонтните дейности по изграждане на нова отоплителната инсталация в ДГ „Детелина” - с. Врачеш. 


За дейностите, заложени в програмата за капиталови разходи, Общински съвет Ботевград  гласува сумата от 60 100 лв. от собствени приходи. Извършва се монтаж на нова парна инсталация с нови тръби, радиатори и газов котел. 


Направена е цялостна организация за работния процес, която няма да пречи на провеждането на учебния процес.


До началото на новата учебна година, в детското заведение предстои обновяване на съоръженията и площадките за игра и озеленяване на дворното пространство.