Регионалната инспекция по околната среда и водите – София област е наложила текуща месечна санкция в размер на 5000 лева на фирма „Биовет” в Ботевград заради постоянното изпускане на непоносима миризма във въздуха. Днес граждани, живеещите в северната част на града, отново алармираха за нетърпимо зловоние.


За последните два месеца от дирекция „Обществен ред и сигурност” са съставили над десет констативни протокола за наличието на неприятна миризма във въздуха, научи наш репортер. 


След направената подписка в ЖК „Север” започна втора, която е инициирана от Държавно горско стопанство – Ботевград. В момента подписи събират и лекарите от доболничната помощ. 


Да припомним, че по повод честото изпускане на непоносима миризма във въздуха, в началото на август общинското ръководство проведе среща с управителя на „Биовет” и с експерти от РЗИ – София и от РИОСВ – София. Тогава Илиян Радев  обясни, че от страна на фирмата са предприети действия за монтиране на съоръжения, които не позволяват миризмата от производството да се отделя във въздуха и че това ще стане до края на тази година. „Този процес ни отне доста дълъг период – за проучвания и изследвания, за да подберем най-правилните и най-добри съоръжения”, каза още той по време на тази среща.


Търпението на гражданите обаче, принудени ежедневно да понасят разнасящата се смрад, е на път да се изчерпа.