Учители и ученици от ОУ „Св. св. Кирил и Методий” се включиха активно в националната еко кампания на bTV, която се проведе в събота – 16 септември. Те се заеха с почистването на междублоковите пространства в ЖК „Васил Левски” от безразборно изхвърлени боклуци. Някои от учениците с възмущение споделиха, че най-често се натъквали на угарки от цигари. По техни думи площите около някои блокове били буквално осеяни с фасове, което им направило неприятно впечатление.


Децата и техните учители старателно събраха отпадъците в предоставените от общината чували и ги подредиха до контейнерите, откъдето бяха извозени с техника на общинско предприятие БКС.