На днешната сесия Общинският съвет реши Ренета Георгиева от МК ГДБОП да попълни съставите на Постоянната комисия по образование и наука, култура и духовни дейности и Постоянната комисия по местно самоуправление и законност.


Георгиева влезе в Общинския съвет на мястото на Стефка Граматикова, която спечели конкурса за секретар на Община Ботевград. Граматикова бе в съставите и на двете комисии. Тя оглавяваше Постоянната комисия по образование и наука, култура и духовни дейности. Днес обаче до избор на нов председател не се стигна. Съветниците бяха раздвоени между кандидатурите на двамата педагози в Общинския съвет – Петя Кочкова и Цветанка Михова.  


Николай Велков предложи председателското място да заеме Петя Кочкова. Тя отсъстваше от заседанието, но колегите й от ОББО казаха, че е заявила съгласието си пред тях. 


Цветан Цолов предложи Цветанка Михова за председател на Комисията, но тя отказа с мотива, че кандидатурата й не е подходяща, визирайки причината, поради която преди няколко дни е напуснала работата си в ПГТМ „Христо Ботев”. Според съветниците Иван Райчинов, Тихомир Найденов и Коцев Коцев, които последователно направиха изказвания по предложението, съветничката няма основание да счита, че е недостойна да оглави Постоянната комисия по образование и наука, култура и духовни дейности.


В крайна сметка двете постъпили предложения не бяха подложени на гласуване. Съветниците решиха да отложат избора за следващото редовно заседание на местния парламент.