През миналата учебна годината студентите от ромски произход от Ботевград са били 15, тази година са се увеличи с още 10, което показва много добра тенденция – съобщи главният експерт  „Етнически и демографски въпроси” в общинската администрация Адриан Ангелов. Петима от студентите са в специалност педагогика.
Идеята на експертите в общината е през следващата година в училищата с преобладаващи деца от ромски произход да има т.н. педагогически медиатори. Те ще осъществяват връзката между учители и  родители, така че децата да се стимулират и подпомагат в обучителния процес.