"ЕЛАЦИТЕ-МЕД” АД
Набира документи на кандидати за свободно работно място за длъжността
Инженер, енергетик


Изисквания към кандидатите:
Висше електротехническо образование;
Опит на подобна позиция ще се счита за предимство;
Да притежава удостоверение за квалификационна група по електробезопасност, съгласно Правилник по безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи;
Отлична компютърна грамотност;
Свидетелство за управление на МПС, категория В;
Умения за работа в екип, отговорност, прецизност и комуникативност.
Фирмата предлага:
Отлични условия за работа;
Възможност за професионално развитие;
Добро заплащане;
Трудов договор.
Необходими документи:
Автобиография с актуална снимка;
Копие от диплома за висше образование;
Мотивационно писмо;
Препоръки от предишни работодатели, ако има такива.
Месторабота: Рудодобивен комплекс, гр. Етрополе
Ако проявите интерес и отговаряте на изискванията, моля изпратете Вашите документи на адрес: с. Мирково 2086, Софийска област, „Елаците–Мед” АД, Отдел „Подбор персонал, обучения и квалификация“ или на е-mail: jobs@ellatzite-med.com до 30.11.2017 г.


Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени за провеждане на входящ тестов изпит и събеседване.


Предоставените от Вас данни са лични и попадат под специалната защита по смисъла на ЗЗЛД. Фирмата се задължава да ги съхранява и да не ги разпространява под каквато и да е форма, освен за целите на настоящия подбор.


---------------------------------------------------------------------------------------


„ЕЛАЦИТЕ-МЕД” АД
Набира документи на кандидати за свободно работно място за длъжността
Инженер, механик


Изисквания към кандидатите:
Висше техническо образование, специалност „Механизация на минното производство” или други сродни специалности с квалификация машинен или транспортен инженер;
Минимум 1 година опит на подобна позиция;
Отлична компютърна грамотност;
Владеене на технически английски език;
Задължения и отговорности:
Осигурява безаварийна и надеждна механична работа на машините и съоръженията в рудника;
Контролира правилната експлоатация на оборудването, организира своевременно смазване и почистване, превантивна дейност от аварии;
Създава, поддържа и контролира необходимата документация, свързана със състоянието, извършените профилактика и ремонти на машините, съоръженията и други.
Фирмата предлага:
Отлични условия за работа;
Възможност за професионално развитие;
Добро заплащане;
Трудов договор.
Необходими документи за кандидатстване:
Автобиография с актуална снимка;
Копие от диплома за висше образование;
Мотивационно писмо;
Препоръки от предишни работодатели, ако има такива.


Месторабота: Рудодобивен комплекс, гр. Етрополе
Ако проявявате интерес и отговаряте на изискванията, моля изпратете Вашите документи на адрес: с. Мирково 2086, Софийска обл., „Елаците–Мед” АД, Отдел „Подбор персонал, обучения и квалификация“ или на е-mail: jobs@ellatzite-med.com до 30.11.2017 г.


Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени за провеждане на тест и интервю.


Предоставените от Вас данни са лични и попадат под специалната защита по смисъла на ЗЗЛД. Фирмата се задължава да ги съхранява и да не ги разпространява под каквато и да е форма, освен за целите на настоящия подбор.